Categorie archief: Berichten

Uitvaartverzekering uitbreiden

Je uitvaartverzekering uitbreiden behoort tot de mogelijkheden. De mate waarin je uit wilt gaan breiden zal uiteraard door worden gerekend in je premie, dus dan ga je vanzelfsprekend ook gewoon iets meer betalen. Achteraf iets willen weglaten uit je uitvaartverzekering wat je er in beginsel bij het afsluiten wel bij hebt gevoegd zal niet zo eenvoudig zijn. Hierdoor dien je dan toch echt contact te leggen met je uitvaartverzekeraar. Mogelijk dat hier ook iets over in je verzekeringspolis is opgenomen.

Aanpassingen maken

Om te weten in hoeverre aanpassingen maken mogelijk is dien je met je uitvaartverzekeraar contact te leggen. Met de verzekeraar kunnen dan alle mogelijkheden worden doorgesproken. Omdat er over aanpassingen binnen de uitvaartverzekering doorgaans ook wel het een en ander staat geschreven in de polis kun je de polisbladen ook al eens bekijken als je nog een uitvaartverzekering af moet gaan sluiten. Bij een uitvaartverzekering vergelijken kan dit mogelijk helpen. In feite zou het uitbreiden van je uitvaartverzekering geen verdere invloed op je looptijd moeten hebben, maar enkel op de premie.

Rekening houden met inflatie

Inflatie kan flink van invloed zijn op je uitvaartverzekering en dit zal dus in negatieve zin zijn. Alles wordt met de jaren duurder en dat kan er dan ook in gaan resulteren dat het bedrag dat 10 jaar geleden nog genoeg was voor de uitvaart nu ineens slechts 75% dekt van de kosten voor de uitvaart zoals je die zelf ingericht hebt (in het geval van natura). Hier moet je zelf rekening mee houden en het nadeel voor jou is dan natuurlijk dat je je uitvaartverzekering uit moet breiden en dat je premie hierdoor omhoog gaat. Echter is er geen ontkomen aan als blijkt dat door middel van inflatie de verzekerde som ineens te laag is.

Goedkoopste uitvaartverzekering

Ook in het geval van de uitvaartverzekering zal men toch met name op zoek zijn naar de goedkoopste uitvaartverzekering. Zoals namelijk met elke verzekering geldt is het gewoon zo dat verzekeringen doorgaans toch veel geld kosten. Zeker als je de geldsom bekijkt van wat je maandelijks aan premies voor al je verzekeringen kwijt bent. Je wilt dus de goedkoopste uitvaartverzekering, maar de goedkoopste uitvaartverzekering zal niet altijd een optie zijn. Voor de goedkoopste uitvaartverzekering zal het namelijk zo moeten zijn dat je de kosten voor de uitvaart op het minimum houdt en voor een beetje uitvaart is dit haast niet te doen. Uiteraard kun je het voor de uitvaart zoals je die in gedachte hebt natuurlijk wel altijd proberen om het dan in elk geval zo goedkoop als mogelijk te houden.

Goedkoopste uitvaartverzekering vergelijken

De goedkoopste uitvaartverzekeringen vergelijken kan vanaf het moment dat je een bepaald idee hebt over je uitvaartverzekering. Je kunt op ideeën komen door gewoon eens rond te kijken en het aanbod onder de loep te nemen, maar mogelijk heb je zelf gewoon al een prima idee over hoe het zou moeten zijn. Wanneer je dat eenmaal weet zal het de goedkoopste uitvaartverzekeringen vergelijken veel eenvoudiger maken. Zolang je geen flauw benul hebt zal het lastig zijn een juiste vergelijking te doen.

Premie goedkoopste uitvaartverzekering

Het is goed om te weten dat voor de goedkoopste uitvaartverzekering in totaal maandelijks nog niet eens 2 euro hoeft te worden neergeteld. Niet iedere uitvaartverzekeraar is zo goedkoop, maar het ontloopt elkaar voor wat betreft de goedkoopste premie ook weer niet zo heel erg veel. Voor zo’n bedrag per maand krijg je uiteraard niet veel, dus de kans bestaat dat je zelf wel iets meer kwijt zult zijn aan premie.

Acceptatie uitvaartverzekeringen

In feite komt het niet heel erg vaak voor dat men niet zal worden geaccepteerd voor een uitvaartverzekering, maar in ieder geval is het niet zo dat een uitvaartverzekeraar hiertoe de verplichting heeft. Zij mogen dus zelf een invulling geven aan het feit of zij vinden dat iemand die bij hen een uitvaartverzekering aanvraagt deze ook zou mogen krijgen of niet. Je ziet al bij de uitvaartverzekering vergelijken dat het niet zo is dat er slechts een uitvaartverzekeraar actief is, dus je hebt voor wat betreft acceptatie altijd meerdere kansen, maar de kans is natuurlijk wel groot dat je graag je uitvaartverzekering onder wilt gaan brengen bij een specifieke uitvaartverzekeraar die je op het oog hebt. Uitvaartverzekeraars letten in de regel met name op de gezondheid van de aanstaande verzekerde.

Gezondheid bij uitvaartverzekering

Is je gezondheid in orde, dan is er uiteraard niets om je druk over te maken en een uitvaartverzekeraar zal dit op haar beurt dan ook niet doen. Wanneer echter het tegenovergestelde het geval is kan dit wel een kink in de kabel zijn bij de acceptatie voor de uitvaartverzekering. Vrijwel alle uitvaartverzekeraars zullen vooraf op de hoogte willen worden gesteld van je gezondheid en hiervoor dien je dan ook een korte vragenlijst over jezelf in te vullen. De informatie die hieruit kan worden verkregen door uitvaartverzekeraars is toereikend genoeg om een oordeel te kunnen vellen. De uitvaartverzekeraar zal vervolgens haar bevindingen met je delen en je zult dan horen of je geaccepteerd bent voor de uitvaartverzekering.

Leeftijd

Bij een uitvaartverzekering vergelijken kan het zo zijn dat je uitvaartverzekeraars treft die slechts verzekeringen willen verstrekken aan consumenten die niet ouder zijn dan bijvoorbeeld 70 jaar, aangezien zij dan kunnen beoordelen dat hierboven het risico simpelweg te groot is op overlijden. Iedere uitvaartverzekeraar beoordeelt dit overigens weer anders, dus je zult ook als je al wat ouder bent ongetwijfeld nog wel een uitvaartverzekeraar kunnen vinden die bereid is je tot de verzekering toe te laten. Mogelijk dat je ook advies krijgt van een uitvaartverzekeraar bij wie het zelf niet mogelijk is om af te gaan sluiten.

Looptijd uitvaartverzekering

Wanneer we het hebben over de looptijd van de uitvaartverzekering met betrekking tot de premie stuiten we op aardig wat verschillen. Cruciale verschillen kunnen we wel zeggen, want het is toch wel zo fijn als je al van tevoren exact weet wanneer je voor het laatst premie betaalt voor je verzekering. Er zijn ook uitvaartverzekeraars die je bij de uitvaartverzekering vergelijken tegen zult komen waarbij de laatste dag voor het betalen van premie de dag zal zijn van overlijden, ongeacht of deze nu over een jaar of over 50 jaar plaatsvindt. Dat kan dus als een minder gunstige constructie worden ervaren, want de hoeveelheden premie die er in totaal dan betaald moeten worden kunnen flink oplopen.

Looptijd dekking

Over de dekking van de uitvaartverzekering hoef je je geen zorgen te maken wat de looptijd ervan betreft. De dekking is namelijk levenslang en dat betekent dus ook dat er aan de looptijd van de uitvaartverzekering geen einddatum gekoppeld is. Dat is nooit het geval, dus wat dat betreft hoef je je geen zorgen te maken en zal de uitvaartverzekeraar uiteindelijk altijd gaan vergoeden.

Uitvaartverzekering keert altijd uit

Bij een uitvaartverzekering is er nooit sprake van dat er geen uitkering volgt, want dat is bij deze verzekering namelijk niet aan de orde. De enige manier waarop dit eventueel wel zou kunnen gebeuren is wanneer een verzekerde overlijdt binnen de wachttijd en dus vlak nadat de uitvaartverzekering afgesloten is. Dat zou eventueel het enige scenario kunnen zijn waarbij de uitkering voor de uitvaart uitblijft. Overigens is een wachttijd niet iets wat bij iedere uitvaartverzekeraar voorkomt.

Advies uitvaartverzekering

Het kan heel goed zijn dat je bij de uitvaartverzekering vergelijken wat advies nodig hebt, omdat je eigenlijk nog niet zo goed weet wat nu precies echt een rol speelt bij een uitvaartverzekering. Omdat de uitvaartverzekering toch niet kan worden gezien als zomaar even een verzekering kun je maar beter van tevoren al goed geïnformeerd zijn over deze verzekering. Advies is iets wat je voor niets in kunt winnen bij de uitvaartverzekeraars. Zij zullen je altijd goed van dienst willen zijn met antwoorden op iedere vraag waarmee je zit, ongeacht of je nou uiteindelijk wel of niet je uitvaartverzekering bij hen gaat afsluiten, al zullen ze dit uiteraard wel hopen.

Kosten van een uitvaart

Een van de punten waar veel mensen tegenaan lopen is dat ze niet goed weten met welke kosten er nou rekening gehouden dient te worden bij een uitvaart. Dit is uiteraard ook een vraag die uitvaartverzekeraars met regelmaat te horen krijgen en daarom is het antwoord hierop dan ook op al de websites van de verzekeraars terug te vinden. Vaak staat er een prima opbouw van een uitvaart weergegeven, zodat je aan de hand van de punten ook kunt kijken wat er allemaal op jou van toepassing is en de bedragen van de belangrijke zaken die je aan je uitvaart toe wilt voegen kun je dan gewoon bij elkaar optellen om zo tot een totaal bedrag voor de uitvaart te komen.

Natura of geld

De beslissing voor natura of geld bij een uitvaartverzekering is vaak niet erg lastig, want je zult ongetwijfeld wel al een voorkeur voor een van beiden hebben. Veel mensen kiezen voor het gemak van natura, want hiermee wordt eigenlijk alles al op voorhand strak vastgelegd en veel mensen hebben dit graag goed geregeld en zodoende heb je er als verzekerde ook veel over te zeggen.