Acceptatie uitvaartverzekeringen

In feite komt het niet heel erg vaak voor dat men niet zal worden geaccepteerd voor een uitvaartverzekering, maar in ieder geval is het niet zo dat een uitvaartverzekeraar hiertoe de verplichting heeft. Zij mogen dus zelf een invulling geven aan het feit of zij vinden dat iemand die bij hen een uitvaartverzekering aanvraagt deze ook zou mogen krijgen of niet. Je ziet al bij de uitvaartverzekering vergelijken dat het niet zo is dat er slechts een uitvaartverzekeraar actief is, dus je hebt voor wat betreft acceptatie altijd meerdere kansen, maar de kans is natuurlijk wel groot dat je graag je uitvaartverzekering onder wilt gaan brengen bij een specifieke uitvaartverzekeraar die je op het oog hebt. Uitvaartverzekeraars letten in de regel met name op de gezondheid van de aanstaande verzekerde.

Gezondheid bij uitvaartverzekering

Is je gezondheid in orde, dan is er uiteraard niets om je druk over te maken en een uitvaartverzekeraar zal dit op haar beurt dan ook niet doen. Wanneer echter het tegenovergestelde het geval is kan dit wel een kink in de kabel zijn bij de acceptatie voor de uitvaartverzekering. Vrijwel alle uitvaartverzekeraars zullen vooraf op de hoogte willen worden gesteld van je gezondheid en hiervoor dien je dan ook een korte vragenlijst over jezelf in te vullen. De informatie die hieruit kan worden verkregen door uitvaartverzekeraars is toereikend genoeg om een oordeel te kunnen vellen. De uitvaartverzekeraar zal vervolgens haar bevindingen met je delen en je zult dan horen of je geaccepteerd bent voor de uitvaartverzekering.

Leeftijd

Bij een uitvaartverzekering vergelijken kan het zo zijn dat je uitvaartverzekeraars treft die slechts verzekeringen willen verstrekken aan consumenten die niet ouder zijn dan bijvoorbeeld 70 jaar, aangezien zij dan kunnen beoordelen dat hierboven het risico simpelweg te groot is op overlijden. Iedere uitvaartverzekeraar beoordeelt dit overigens weer anders, dus je zult ook als je al wat ouder bent ongetwijfeld nog wel een uitvaartverzekeraar kunnen vinden die bereid is je tot de verzekering toe te laten. Mogelijk dat je ook advies krijgt van een uitvaartverzekeraar bij wie het zelf niet mogelijk is om af te gaan sluiten.